Oferta - Biuro Rachunkowe ProEfekt

usługi księgowo-rachunkowe kraków

Usługi księgowe i księgowość, Kaszów 526 k/Krakowa

Umiejscowione pod Krakowem biuro oferuje kompleksowe usługi księgowe, które wyróżnia wysoka jakość oraz przystępna cena. Działalność z zakresu zajmowania się księgowością klienta jesteśmy w stanie rozszerzyć o zakres usług z zakresu sprawozdawczości firmy oraz prowadzenie obsługi kadrowo-płacowej. Firma ProEfekt dba o księgowość zarówno podmiotów mających siedzibę w Krakowie, jak i reprezentujących pobliskie, okoliczne miejscowości.

Świadczymy usługi w oparciu o założenie, że naszym najważniejszym priorytetem jest zadowolenie i satysfakcja każdego klienta. W zakres naszych standardowych działań wchodzą:

 1. Odbiór dokumentów księgowych z siedziby firmy lub z innego miejsca dogodnego dla Klienta.
 2. Prowadzenie Ewidencji Przychodów (Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych).
 3. Kompleksowe prowadzenie Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów wraz z rozliczaniem z fiskusem.
 4. Prowadzenie pełnej księgowości tj. ksiąg rachunkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa rachunkowego i podatkowego.
 5. Dostarczenie według potrzeb Klienta wyniku finansowego firmy oraz dokumentów koniecznych do rozliczeń z Urzędem Skarbowym i ZUS.

W ramach wymienionego standardu usług w zależności od potrzeb biuro księgowe gwarantuje:

 1. Weryfikacje wystawionych przez Klienta dokumentów księgowych pod względem rachunkowo-podatkowym.
 2. Księgowanie dokumentów.
 3. Sporządzanie ewidencji VAT.
 4. Weryfikacja zapisów w księdze handlowej, podatkowej, przegląd rozliczeń podatkowych.
 5. Bieżącą analizę kont, kontrolę zobowiązań i należności firmy Klienta.

Świadczymy również usługi księgowe w zakresie sprawozdawczości firmy:

 1. Przygotowywanie i składanie Deklaracji ( Urząd Skarbowy , ZUS).
 2. Przygotowywanie i składanie aktualizacji zgłoszeń identyfikacyjnych (NIP, VAT-R).
 3. Aktualizację planu kont.
 4. Korespondencję mailową z Klientem.
 5. Tworzenie poleceń przelewów w systemie homebanking Klienta.
 6. Rozliczanie delegacji służbowych (polecenia wyjazdu, diety,ewidencja przebiegu pojazdu).
 7. Rozliczanie wewnątrz wspólnotowego nabycia i sprzedaży towarów i usług.
 8. Wystawianie faktur wewnętrznych.
 9. Wystawianie not odsetkowych.
 10. Wystawianie not korygujących.
 11. Przygotowanie wezwań do zapłaty.
 12. Przygotowywanie i wysyłanie potwierdzeń sald.
 13. Prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wraz z wystawianiem dokumentów (np. OT, LT).
 14. Reprezentowanie Klienta przed organami podatkowymi w zakresie bieżących spraw księgowych oraz podczas kontroli US, ZUS, Inspekcja Pracy.
 15. Przygotowywanie wniosków do właściwych organów o wydanie pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów podatkowych.
 16. Konsultacje telefoniczne, mailowe lub osobiste w zakresie bieżącej księgowości.
 17. Bieżącą informację o zmianach w przepisach prawnych.

Prowadzona przez nas księgowość w zakresie sprawozdawczości oparta jest o szereg standardowych działań:

 1. Okresowe sporządzanie sprawozdań finansowych firmy.
 2. Sprawozdawczość zewnętrzna dla celów podatkowych.
 3. Sporządzanie obowiązkowych sprawozdań statystycznych dla GUS w zakresie informacji wynikających z prowadzonej księgowości.
 4. Sporządzanie obowiązkowych sprawozdań dla NBP w zakresie informacji wynikających z prowadzonej księgowości.
 5. Przygotowywanie miesięcznych sprawozdań i raportów finansowych na potrzeby Zarządu i Udziałowców zgodnie ze wzorem wskazanym przez Klienta.
 6. Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych, w tym: bilansu, rachunku wyników oraz informacji dodatkowej; sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, zestawienia zmian w kapitale własnym.
 7. Opracowywanie planów budżetowych.

Oferta kadrowo-płacowa

Prowadzimy kompleksowe usługi księgowe również w zakresie obsługi kadrowo-płacowej:
 1. Sporządzanie pełnej dokumentacji kadrowej wraz z kompletacją akt osobowych.
 2. Sporządzanie list płac.
 3. Sporządzanie oraz dostarczanie do ZUS oraz Urzędu Skarbowego obowiązkowych okresowych deklaracji i rozliczeń.
 4. Sporządzanie dokumentów i rozliczeń przeznaczonych dla pracowników.
 5. Bieżącą informację Klienta o zmianach przepisów z zakresu obsługi kadrowej i płacowej.
 6. sporządzanie pism urzędowych.

Świadczenie usług dodatkowych

Na życzenie klienta chętnie podejmiemy się dodatkowych usług z zakresu księgowości. Jeśli istnieje taka potrzeba, mogą one zostać potraktowane jako usługi standardowe.
Współpracujemy również z firmami, których księgowości nie prowadzimy - z przyjemnością świadczymy wybrane usługi zgodnie z obowiązującym cennikiem.

 1. Opracowanie zakładowego planu kont – polityki rachunkowości firmy.
 2. Przygotowanie sprawozdań F01 poza obowiązkiem ustawowym.
 3. Przygotowanie wniosków do właściwych organów o wydanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów podatkowych
 4. Przygotowanie wniosków o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu ze składkami w ZUS lub podatkami w US.
 5. Przygotowanie wniosków kredytowych .
 6. Przygotowanie innych raportów (np. w formacie Excel), zestawień i prognoz zgodnie ze wzorem Zlecającego.
 7. Wystawianie faktur sprzedaży.
 8. Wystawianie dokumentów magazynowych.
 9. Sporządzanie pozostałych deklaracji , zgłoszeń i sprawozdań do US, GUS, NBP ( np. IFT, INTRASTAT, NIP i VAT R).
 10. Nadzór przy inwentaryzacji.
 11. Weryfikacja zapisów w księdze handlowej, podatkowej, przegląd rozliczeń podatkowych z okresu nie objętego umową.
 12. Dodatkowe dojazdy na zlecenie Klienta.
 13. Pozostałe prace związane z księgowością inne niż wymienione w cenniku i umowie zgodnie z potrzebami klienta.

Siedzibą naszej firmy jest Kraków, jednak zapraszamy do kontaktu również podmioty, które ulokowane są w pobliskich miejscowościach.


Biuro Rachunkowe PROEFEKT
Maria Krzemyk
Siedziba: Kaszów 526 k/Krakowa
32-060 Liszki
Tel. komórkowy: 608-065-050 / Maria Krzemyk
Telefon stacjonarny: (12) 280-76-53 (po godz.17)